Close
boel
Boel Ahlberg

Företaget startades 2006 av Boel Ahlberg, som har en grundutbildning som fil.kand. påbyggd med nytagna akademiska betyg i konstvetenskap, dessutom studier i möbelhistoria i Sthlms auktionsverks regi. Ett grundläggande intresse för möbler gavs under uppväxtåren i familjens möbelaffär. Olika uppdrag i stora internationella företag har föranlett resor till och kontakter med Kina. Alla erfarenheter och genuint intresse har drivit fram verksamheten i Rönninge.

Email: boel.ahlberg@stolen.nu Tel: 070-5570447

elin2
Elin Tornberg, VD

Elin har en bakgrund inom försäljning/marknadsföring och Investor Relation och har bla en marknadsekonomexamen från IHM Business Schooläven påbyggda studier i bla möbelhistoria och inredning. Elin tillträdde 2011 i företaget.