Close
Boel Ahlberg

Företaget startades 2006 av Boel Ahlberg, som har en grundutbildnings om fil.kand. påbyggd med akademiska betyg i konstvetenskap, dessutom studier i möbelhistoria i Stockholms auktionsverks regi. Ett grundläggande intresse för möbler gavs under uppväxtåren i familjens möbelaffär. 

Email: boel.ahlberg@stolen.nu  Tel.070-5570447

Elin Tornberg

Elin haren bakgrund inom försäljning/marknadsföring och Investor Relations och har en marknadsekonomexamen från IHM Business School. Påbyggda studier i bl.a.möbelhistoria och inredning. Elin tillträdde 2011 i företaget.

Email:  elin.tornberg@stolen.nu   Tel.073-4414900